Inbedden van GVP schap

 

Het programma inbedden van het GVP schap, ondersteunt betrokkenen, in korte sessies in het GVP schap.

 

Een nieuwe rol, taak en functie ontwikkelen vraagt om een heldere rol/taak omschrijving, een gezamenlijke beeld, concrete doelstellingen gericht op resultaat en uiteindelijk het inbedden in de dagelijkse praktijk.

De onderdelen vormen een kort en stevig programma. De onderdelen kunnen ook afzonderlijk worden ingezet. Elk programma wordt op maat gemaakt.

 

De rol van AVZN kan zijn:

  • Ontwerpen en uitvoeren ondersteuningsprogramma op maat
  • Proces begeleiding
  • Coachen op doelstellingen en resultaat
  • Praktisch blijven vertalen naar de praktijk in werkprocessen
  • Kritisch meekijken, nieuwsgierig bevragen

 

Uitgangspunten van leren en ontwikkelen met GVP (en dementie-zorg)

  • We zijn gelijkwaardig
  • We hebben ieder een eigen rol, eigen expertise en eigen kracht 
  • We doen het samen
  • Ontwikkelen vanuit leervoorkeuren
  • Reflectie op ontwikkeling in eigen kracht en persoonlijke effectiviteit volgens Covey

 

De programmaonderdelen:

 

De aftrap

Doel: Inventarisatie, verheldering en een ieders rol in de ontwikkeling van het GVP schap

Doelgroep: Teammanagers, manager zorg, opleiders

Deelnemer: Opdracht ter voorbereiding op gezamenlijke bijeenkomst

 

 

Interview met GVP

Doel: Individuele afstemming op de huidige situatie en ontwikkeling

Doelgroep: GVP-er

Deelnemer: Opdracht 360 graden feedback

 

 

Samen verder in GVP schap

Doel: Vanuit gezamenlijkheid: doelstelling, resultaat, beeld en inzet in werkprocessen concreet maken

Doelgroep: GVP, Teammanagers, manager zorg, opleider

Opdracht: Individueel maken van een jaarplanning in GVP schap

 

 

Intervisie

Doel: Onder begeleiding bespreken van problematiek in GVP schap (reflectie op keuzes, dilemma’s en eigen kracht/ persoonlijke effectiviteit)

Doelgroep: GVP met elkaar (gelijkgestemden)

Deelnemer: Opdracht met dilemma's, keuzes en reflectie

 

 

Rondetafelgesprekken

Doel: Voortgang en afstemming op de ontwikkeling GVP en uitvoering jaarplanning (doelstelling en resultaat)

Doelgroep:Teamleider, manager, opleider, GVP