Leren en ontwikkelen in de psychogeriatrie

In de opleiding GVP ontwikkelen verzorgenden, mantelzorg, teamleiders, begeleiders en organisatie  met elkaar in competenties op het gebied van psychogeriatrie.

In de opleiding staan de competenties in de toetsopdrachten centraal. Elke module kent een toetsopdracht. De toetsopdrachten en de theorietoets vormen het examen.

 

Het leren in de opleiding vindt op een aantal niveaus plaats:

 

Leren als individu
Individueel leren gaat om het aangaan van de uitdaging. Leren en ontwikkelen dient aan te sluiten op de persoonlijke voorkeur om te leren en te ontwikkelen. De ambitie van de deelnemer is een daarnaast een belangrijk startpunt.
In de opleiding GVP vormt de reflectie op en ontwikkeling in persoonlijke effectiviteit, tot een stevige zelfstandige professional die zijn of haar mannetje staat, een rode draad door de opleiding.

 

Leren in een groep
De deelnemer leert in de groep in de lesdagen doormiddel van het samenwerken in groepen aan groepsopdrachten, het uitwisselen van ervaringen in praktijksituaties en met behulp van intervisie. Het delen en uitwisselen van ervaringen, knelpunten, keuze's en dilemma’s is een groot goed. In de opleiding wordt gewerkt met diverse werkvormen die passen bij de leervoorkeuren van de deelnemers. Het praktisch oefenen, onder andere met een trainingsacteur, in contact maken en inzetten van benaderingswijzen is onderdeel van de opleiding en vormen belangrijke leerervaringen voor de deelnemers.

 

Leren en ontwikkelen als organisatie

Wilt u als organisatie een ontwikkeling doormaken en een verbeterslag maken in de zorg voor een erg kwetsbare doelgroep en bent u bereid samen te leren en daarvoor tijd en ruimte van meerdere disciplines in te zetten en zodoende met elkaar te ontwikkelen en te borgen? Dan is de opleiding GVP van AVZN een prima instrument.

Met het ontwikkelen van kennis en kunde van de individuele deelnemer en begeleiding door een aantal disciplines, ontwikkelt u vooral met elkaar. Gezien het karakter van de opleiding en de uitwerking hiervan in de toetsopdrachten ontwikkelt u met elkaar in visie en zorg voor de psychiatrische cliënt en de daarbij horende mantelzorg.

De begeleiding en beoordeling van de toetsopdrachten vindt mede in de organisatie plaats en is een belangrijke voorwaarde om te leren en ontwikkelen als organisatie. Om deze begeleiding en beoordeling goed te laten verlopen vinden er begeleidings-bijeenkomsten plaats door AVZN.

 

Wenst u eigen deskundigen in te zetten in de opleiding, vraag dan naar de inservice mogelijkheden van AVZN.