Opbouw

De opleiding GVP is competentiegericht en omvat 3 kerntaken en 11 beroepscompetenties.

De kerntaken zijn:

 • Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënt.
 • Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega’s en vrijwilligers.
 • Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers van psychogeriatrische  cliënten.

De benodigde beroepscompetenties zijn:

 1. Zorg voor kwaliteit van leven.
 2. Communicatie met psychogeriatrische cliënten.
 3. Informatie verzamelen.
 4. Organisatie van de zorg.
 5. Werkoverleg, multidisciplinair overleg.
 6. Problemen signaleren en oplossen.
 7. Zorgvernieuwing en beleid.
 8. Beroepseigen gedrag van de professie (professionaliteit).
 9. Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van psychogeriatrie.
 10. Professionalisering en begeleiden van collega’s en vrijwilligers.
 11. Omgaan met en ondersteunen van mantelzorgers.

Opzet

 • Startbijeenkomst
 • 14 lesdagen
 • De toetsopdracht centraal
 • Gemiddelde studiebelasting 6 uur per week
 • Doorlooptijd 9-12 maanden
 • Begeleidersbijeenkomsten

Resultaat

Bij het goed doorlopen van de opleiding, theorietoets en toetsopdrachten ontvangt de deelnemer het erkende diploma GVP en de GVP speld.

De opleiding GVP is geaccrediteerd door Calibris.