Leergang Wijkverpleegkundigen

 

De wijkverpleegkundige centraal in de wijk , in het team, een regisseur, een ambassadeur en een verbindende rol.
Dat vraagt om nieuwe kijk, bewustwording, kennis en kunde om met het team invulling en uitvoering te geven aan de zorg in de wijk. Door middel van deze Leergang Wijkverpleegkundigen willen we hen ondersteunen bij hun ontwikkeling in persoonlijke affectiviteit en effectiviteit.

De CANMED rollen, Steven Covey en haptonomische principes vormen de basis van deze Leergang.
 

Opbouw van de Leergang

De persoonlijke ontwikkeling en eigen leervragen zijn uitgangspunt.
Leren gebeurt zowel individueel als groepsgericht.

Individueel:
• intake en competentietest
• optioneel: 2 coachingsgesprekken
• afrondend gesprek

Lesdagen / contacturen:
• 6 Modules / 7 lesdagen van 6 uur
• 2 rondetafelgesprekken (groep van 6 deelnemers)

 

Hoe wordt er geleerd?

De trainingsdagen gaan over bewust worden, beleven en ervaren, gericht op de eigen ontwikkeling en op het uitvoeren in de praktijk, in de teams, in de wijk met collega’s, cliënten en binnen ketenzorg.

Resultaat wordt behaald doormiddel van praktijkgericht en prikkelende opdrachten en reflectie op persoonlijke affectiviteit en effectiviteit.

In de rondetafelgesprekken staan visie en bewustwording centraal.

 

Wie?

Wijkverpleegkundigen, werkzaam in de wijk

 

Certificaat, Resultaat en Accreditatie

Deelnemers ontvangen een certificaat na afloop van de training.
Het behalen van het certificaat staat voor het behalen van resultaat.
Accreditatie wordt aangevraagd bij V en VN voor deze Leergang.

 

Incompany

De Leergang wordt incompany aangeboden voor groepen van maximaal 12 deelnemers.
De Leergang maken we met u op maat naar uw vraag.
Graag gaan we hiervoor met u in gesprek.
Incompany en gericht op persoonlijke leerroutes kunt u efficiënt en gericht medewerkers bekwamen.

In uw regio in samenwerking
Heeft u zelf onvoldoende deelnemers?
Graag willen we met u onderzoeken of we de Leergang in samenwerking met een of meerdere organisaties kunnen uitvoeren in uw regio op uw eigen locatie.
 

 

Tarief

€ 1.450,00 per deelnemer