Opbouw en opzet Blended Learning Training PDL

Training Passiviteiten Dagelijks Leven

 

Doelgroep training PDL:

Verzorgenden, verpleegkundigen, para medici zoals fysiotherapeut en ergotherapeut
Voor andere disciplines zoals assistenten en helpende zijn er PDL workshops.


Duur van de training:

 • Startbijeenkomst van 1uur
 • E-learning modules gedurende 6 weken
 • 5 lesdagen van 4 uur

Doelstelling:

De deelnemer is in staat om:

 • Contact te leggen met de bewoner/cliënt en op juiste (PDL) wijze te bejegenen;
 • De 7 PDL-handelingen op juiste wijze uit te voeren;
 • PDL-middelen en voorzieningen inzetten en gebruiken;
 • PDL Multi disciplinair bespreekbaar te maken en
 • maatregelen te kunnen nemen op micro- en mesoniveau.

Blended learning in de training PDL is:
• Digitaal leren met behulp van computer, laptop of tablet
• Op elk gewenst moment en tijdstip leren die de deelnemer zelf wenst
• E learning wordt ingezet voor het vergaren en opdoen van kennis
• De e-learning modules omvatten filmpjes, foto’s met vragen en opdrachten
• Via e-learning kennis vergaren en opdoen is niet vrijblijvend
• Kennis wordt getoetst voorafgaande aan de fysieke trainingsdagdelen
• Deelnemers dienen de e-learning module te hebben behaald om deel te kunnen nemen aan de fysieke trainingsdagdelen
• Besparing van improductieve uren is kostenbesparend voor de organisatie
• Door de combinatie van e-learning, de fysieke trainingsdagdelen en de opdrachten ontstaat een mix die aansluit op verschillende leerstijlen en voorkeuren (blended learning)
 

Lesdagen

Deelnemers maken de e-learning voorafgaande aan de training.

De trainingsbijeenkomsten zijn gevarieerd en afwisselend van opbouw. Naast de theoretische kaders wordt vooral geoefend en ervaren in het contact maken/bejegening.

Door middel van de eigen client situaties worden vaardigheden in de  PDL factoren geoefend  (hand zettingen en Key points, inzetten van materialen en middelen).

Daarnaast wordt ook tijd en aandacht besteed aan de multidisciplinaire denken en werken.

Reflectie op het eigen handelen is een rode draad door de training.

 

Leren in de praktijk

Naast het volgen van de training is vooral eigen maken in de praktijk van belang.

Tussen de lesdagen oefenen de deelnemers het geleerde in de praktijk door middel van verwerkingsopdrachten.

Op de lesdagen delen de deelnemers de successen hierin en de nog lastige situaties.

 

Bijzonderheden:

Het PDL® logo, Benelux keurmerk PDL®, trainingsprogramma PDL® is eigendom van de Stichting PDL;
De uitvoering van de trainingen PDL zijn door de stichting PDL aan een aantal opleiders gedelegeerd.
AVZN is vanaf  februari 2014 erkend opleider PDL;
Meer informatie over de stichting PDL: www.stichtingpdl.nl


Certificaat

Deelnemers ontvangen het certificaat van de stichting PDL.

 

Accreditaties

De PDL-training is geaccrediteerd door:

 • VenVN
 • Ergotherapeuten
 • Fysiotherapeuten
 • Oefentherapeuten César en Mensendieck