Opbouw en opzet van de training PDL

 

Training: 
Passiviteiten Dagelijks Leven

Doelgroep training PDL:

 • Verzorgenden, verpleegkundigen, para medici zoals fysiotherapeut en ergotherapeut
 • Voor andere disciplines zoals assistenten en helpende zijn er PDL workshops.

 

Duur van de training:

5 lesdagen van 6 uur

 

Doelstelling: 
De deelnemer is in staat om:

 • Contact te leggen met de bewoner/cliënt en op juiste (PDL) wijze te bejegenen;
 • De 7 PDL-handelingen op juiste wijze uit te voeren;
 • PDL-middelen en voorzieningen inzetten en gebruiken;
 • PDL Multi disciplinair bespreekbaar te maken en
 • maatregelen te kunnen nemen op micro- en mesoniveau.

 

Lesdagen

Deelnemers lezen voorafgaande aan de lesdag de theorie van de modules die voor de training wordt uitgereikt.

De trainingsbijeenkomsten zijn gevarieerd en afwisselend van opbouw. Naast de theoretische kaders wordt geoefend en ervaren in het contact maken/bejegening.

Door middel van eigen casuïstiek worden vaardigheden in de  PDL factoren geoefend  (hand zettingen en Key points, inzetten van materialen en middelen).

Daarnaast wordt ook tijd en aandacht besteed aan de multidisciplinaire denken en werken.

Reflectie op het eigen handelen is een rode draad door de training.

 

Leren in de praktijk

Naast het volgen van de training is vooral eigen maken in de praktijk van belang.

Tussen de lesdagen oefenen de deelnemers het geleerde in de praktijk door middel van verwerkingsopdrachten.

Op de lesdagen delen de deelnemers de successen hierin en de nog lastige situaties.

 

Bijzonderheden:

 • Het PDL® logo, Benelux keurmerk PDL®, trainingsprogramma PDL® is eigendom van de Stichting PDL;
 • De uitvoering van de trainingen PDL zijn door de stichting PDL aan een aantal opleiders gedelegeerd.
 • AVZN is vanaf  februari 2014 erkend opleider PDL;
 • Meer informatie over de stichting PDL: www.stichtingpdl.nl

 

Certificaat

Deelnemers ontvangen het certificaat van de stichting PDL.

 

Accreditaties

De PDL-training is geaccrediteerd door: