Train de trainer PDL

 

Organisatie
Wenst u eigen medewerkers in uw organisatie op te leiden tot interne deskundige PDL trainer om zodoende in uw organisatie de kwaliteit voor de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren dan is wellicht de "Train de trainer PDL" een overweging.

 

Deelnemer
Lijkt het je een uitdaging om collega’s te trainen en te coachen op de werkvloer in het eigen maken en toepassen van PDL bij cliënten?
Deze train de trainer leid je op tot trainer, coach en toetser in PDL.

 

Aanleiding
De zorgzwaarte bij kwetsbare mensen zowel intramuraal als in de wijkzorg neemt toe. Het verzorgen van kwetsbare mensen met een vorm van dementie, in de palliatieve fase of met een verstandelijk beperking vraagt om kennis en kunde van PDL zoals haptonomie, contact maken, presentie en technieken zoals handzettingen/ keypoints. De PDL methodiek zorgt voor comfort voor uw cliënten en uw medewerkers in complexe zorg.

 

Bouwen aan expertise
Bouwen aan expertise in PDL betekent opleiden van deelnemers in PDL door vakbekwame PDL experts. Het borgen van PDL valt en staat met het ontwikkelen en bekwaam maken en houden van de PDL experts en medewerkers in uw organisatie, vanuit visie en beleid.

 

Bouwen aan een netwerk PDL trainers/experts
Het is ons doel om met u te bouwen aan een netwerk van PDL trainers die expertise en vooral ervaringen en best practices willen delen om PDL naar een hoger niveau te tillen waar u allen baat bij heeft.

 

Algemene doelstelling
Door het volgen van deze train de trainer bent u in staat om in uw organisatie als deskundige uitvoering te geven aan het bekwaam maken en houden (trainen, coachen, toetsen) van medewerkers in PDL.

 

Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden, ergotherapeut, fysiotherapeut die een rol hebben gekregen in het bekwaam maken en bekwaam houden van medewerkers in PDL.

Instroom eis: Deelnemers hebben de (erkende 5-daagse) training PDL of Blended learning training PDL gevolgd.

 

Programma

 • 5 dagen van 6 uur; (09.00-12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur)
 • Stage bij mededeelnemer
 • Reader met huiswerkopdrachten
 • Praktijkopdracht

 

Bewijs van deelname
De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname bij:

 • minimaal 75 % aanweziG
 • voldoende beoordeling voor didactische vaardigheden
 • praktijkopdracht voldaan

 

Studiebelasting

Contact uren: 5 x 6 uur = 30 uur
Huiswerk opdrachten: 5 x 2 uur = 10 uur
Praktijkopdracht: 6 uur
Stage: 8 uur

 

Programma per dag

Intake:
Leervragen van de individuele deelnemers.

 

Dag 1

Inhoud:

 • Kennismaken en verwachtingen
 • Kaders en competenties in PDL
 • PDL leerbeleid in jouw organisatie
 • Jouw rol taak en verantwoordelijkheden in PDL
 • Rol van de trainer, coach
 • Leerstijlen, Leren en ontwikkelen
 • Methodisch denken en handelen in PDL

 

Dag 2 Hersenkunde en Haptonomie de basis van PDL

 • Hersenkunde
 • Zintuigen
 • Haptonomie; de leer van het voelen
 • Contact maken, bejegening
 • Aandacht, tijd, presentie
 • Ontdekken in haptonomie
 • Reflectie

 

Dag 3 en 4 Trainen en coachen on the job in PDL

 • Rol van trainer en coach
 • Didactische uitgangspunten; een les opzet maken
 • Ontwikkelingsgericht leren en coachen
 • Gespreksvaardigheden
 • Leermiddelen en materialen inzetten
 • PDL trainen:
  • Een onderwijsleergesprek voeren
  • Instructie in en oefenen van vaardigheden
  • Trainen in de praktijk in PDL, terugkoppeling
 • Trainen en coachen on the job
 • Toetsen van PDL Vaardigheden en gebruik hulpmiddelen  (formatief)

 

Dag 5

Deze laatste dag is een praktische dag. De deelnemers geven een PDL les met instructie in duo’s.
De deelnemers geven elkaar feedback en ontvangen tips en tops.

Inhoud:

 • Vaardigheidsles in PDL
 • Beoordelen/coachen van vaardigheden