Algemeen

 

Veranderende zorgwetgeving, zorgbekostiging en overheveling van overheid naar de gemeente betekent veel voor de rol/taak en uitvoering van de wijkverpleegkundige.

Het indiceren, klinisch redeneren, stimuleren en bevorderen van zelfredzaamheid in het eigen sociale netwerk/wijk is de kern.

Met de training worden wijkverpleegkundigen ondersteunt om deze nieuwe rol en taak te gaan uitvoeren en start met een intake. De te behalen leerdoelen worden geformuleerd.

In de drie trainingsdagen staan de nieuwe theoretische kaders en het toepassen en vertalen naar de  eigen cliëntsituaties centraal.

De veranderingen in het methodische proces worden stap voor stap belicht en vanuit de nieuwe kaders belicht en bezien. Het innemen van hun rol, taak en positie in de wijk vraagt om pro actief samenwerken in het belang van de wijkbewoners.

De wijkverpleegkundigen gaan samen met casuïstiek in de praktijk aan de slag en geven elkaar feedback/feedforward op de nieuwe rol en taak binnen de nieuwe kaders.

De wijkverpleegkundigen beoordelen elkaar.

Er vindt een afrondend gesprek plaats per wijkverpleegkundige waarin zij hun stappen en hun keuzes verantwoorden in het proces en reflecteren op hun proces en resultaat /behaalde leerdoelen.

 

Visie op leren

 

 

Accreditatie

De training is geaccrediteerd door V en VN; 18 punten.