Module Indiceren van Jeugd en bijzondere doelgroepen

 

Doelgroep

Wijkverpleegkundigen of andere deskundigen betrokken bij indicatie stellen

• Indicerende verpleegkundige die ervaring heeft met indiceren en belangstelling heeft om kennis te vergroten over specifieke doelgroepen.

• S1 wijkverpleegkundige die kunnen doorverwijzen naar de S2 verpleegkundigen.

• Basiskennis is aanwezig van klinisch redeneren en indiceren vanuit de ZVW.

 

Doelstelling/ Resultaat

• De deelnemer weet de indicatie voor specifieke doelgroepen vorm te geven
• De deelnemer heeft kennis van aanpalende regelgeving aan de ZVW die van invloed kunnen zijn van het besluit ZVW
• De deelnemer heeft kennis van de verschillende PGB regels en weet welk rol zij heeft bij het toepassen van PGB ZVW.

 

Duur: 2 dagen

 

Open inschrijving data: 12 en 26 januari 2016
NB. De training kan uiteraard op maat worden gemaakt en incompany worden uitgevoerd.

 

Kosten: € 395,-- per deelnemer

 

Programma inhoud per lesdag

Dag 1

Ochtend

Jeugd in relatie met de ZVW en Jeugdwet

Passend onderwijs en zorg

Kinderdagcentra en dagbesteding

Particiaptiewet 17-23 jaar

Intensieve kind zorg en Palliateive zorg

Bijzondere groep WLZ

PGB regels in relatie  Jeugdwet en ZVW

Middag

18+: Psychiatrie, Verstandelijke berpetkten in relatie met ZVW en WMO

Participatiewet 18+

Relatie Behandeling ZVW

PGB regels in relatie WMO en ZVW

Dag 2

Ochtend

Casuïstiek ‘Jeugd ’ totale theorie

Besluiten en afweging plenair

Vrije casuïstiek uit de groep middagdeel

PGB regels in relatie met WMO PV en ZVW VP

Monitoring instrumenten

Middag

Casuïstiek ‘18+  laag IQ ’ totale theorie

Besluiten en afweging plenair

Vrije casuïstiek uit de groep middagdeel

PGB regels in relatie met WMO PV en ZVW VP

Monitoring instrumenten

 

 

Informatie / Aanmelden

Voor informatie, mail naar info@avzn.nl of bel 06 81340010.

Voor de brochure klik hier.

Aanmelding met behulp van het aanmeldingsformulier, klik hier.