Programma

 

 

Doelgroep:

Wijkverpleegkundigen, HBO

Per groep van 12-15 deelnemers

 

Omvang van de training: 

U kunt er voor kiezen bepaalde onderdelen zoals intake of afrondend gesprek zelf op te pakken en op uw eigen wijze uit te voeren.

·      Intakegesprek

·      Trainingsdagen: 3 dagen van 6 uur 

·      Lesvoorbereiding/ huiswerkopdracht

·      Praktijkopdracht

·      Afrondend gesprek

 

 

Lesdag 1: Nieuwe kaders

De deelnemer zijn in staat om de theoretische kaders beginnend toe te passen:

Indiceren

·      De normen van verpleegkundige indicatiestelling

·      Richtlijnen voor wijkverpleegkundigen in Nederland

·      Richtlijnen binnen de thuiszorgorganisaties.

·      De nieuwe definities en begrippen, classificatiesystemen en begrippenkaders zoals de ICF, NANDA/Omaha de gezondheidspatronen van Gordon en de Zelfredzaamheidmatrix

Werken in sociale wijkteams

·      Sociale kaart; en huidige rol en positie

·      Het cliëntsysteem (cliënt, mantelzorger, familie, buren, informele zorg, woning)

·      Rechten van mantelzorgers, de jonge mantelzorger

·      De rol van huisarts, de zorgverzekeraar (ZVW), de gemeente (WMO), Wet langdurige zorg

·      ICT inzetten in samenwerking

 

Lesdag 2: Het onderzoek, het gesprek en het besluit

De deelnemer is in staat om nieuwe theoretische kaders beginnend toe te passen:

·      Verpleegkundig klinisch redeneren toepassen in de nieuwe kaders 2015

o   Specifieke doelgroepen (zoals verstandelijke beperkten, NAH, GGZ).

o   Wie kunnen zorg krijgen uit de ZVW of Jeugdwet

·      Het zorgplan in alle facetten

·      Versterken zelfredzaamheid en inzet sociaal netwerk

·      Meten van overbelasting

·      E – health inzetten; zorg op afstand

·      Verantwoording; Verpleegkundige verslaglegging/motivatie volgens richtlijn en voortgangsrapportage

·      ICT systeem t.b.v. verzekeraar

·      Actueel houden van sociale kaart van de wijk

 

Lesdag 3: Leren van ervaringen, de praktijk

De deelnemers leren van de ervaringen in het indiceren /klinisch redeneren en werken in sociale wijkteams.

·      Ervaringen met het doen en overwegen van indiceren in de wijk

·      Casuïstiek uit de praktijk

·      Knelpunten en dilemma’s bij het nemen van  besluiten

·      Onderbouwen van zorg

·      Weging van inzet van mantelzorg

·      Het onderzoek in relatie met Meldcode Veilig thuis

·      Het klachten en bezwaar onderzoek