Uitgangspunten

 

Uitgangspunten van deskundigheid van wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen zijn HBO opgeleid, bij- en nageschoold in de CanMED competenties.

 

Verpleegkundigen HBO CanMED competentieprofiel

De gevraagde vernieuwde specifieke inhouden voor de deskundigheidsbevordering sluiten aan op de CanMED rollen van de verpleegkundige en hierbij specifiek benoemd.

1.         Context

2.         Zelfstandigheid en professionele verantwoordelijkheid

3.         Kennis en vaardigheden;

Doelstellingen: De deelnemer is in staat toe te passen:

·      Vakinhoudelijk handelen: de verpleegkundige als zorgverlener.

o   Klinisch redeneren (gericht op zelfmanagement)

o   Risico’s inschatten en preventie

·      Communicatie: de verpleegkundige als communicator.

o   Gespreksvoering (in indiceren)

o   Formuleren en rapporteren

o   ICT toepassen

·      Samenwerking: de verpleegkundige als samenwerkingspartner.

o   Wijkgericht werken

o   Wijk-Sociale kaart

o   Gelijkwaardigheid en verschillende verantwoordelijkheid

o   Gebruik ICT; Rapporteren aan elkaar

·      Kennis en wetenschap: de verpleegkundige als reflectieve professional die handelt naar        de laatste stand van de wetenschap.

o   Reflectie en zelfbeoordeling

o   Feedback, feedforward, complimenten

o   Beoordeling collega’s

·      Maatschappelijk handelen: de verpleegkundige als gezondheidsbevorderaar.

o   Sociaal netwerk versterken

·      Organisatie: de verpleegkundige als organisator.

o   Kostenbewust en efficiënt werken

o   Zorg op afstand; inzetten e-health

o   Fouten en incidenten melden; als kwaliteitsinstrument gebruiken en leren

·      Professionaliteit en kwaliteit: de verpleegkundige als professional en               kwaliteitsbevorderaar.

o   Wet en regelgeving

o   Actuele richtlijnen en standaarden

o   Bekostigingssystematiek