Leidinggeven met LEF

           

Leidinggeven aan de organisatie waarbij men effectief weet om te gaan met ontwikkelingen, veranderingen en schijnbare onmogelijkheden.

 

Doelstelling

Leidinggevenden zijn in staat zijn om de  (maatschappelijke) ontwikkelingen/veranderingen te vertalen, implementeren en borgen. Zij kunnen zichzelf en medewerkers ondersteunen, motiveren en stimuleren de eigen regie te nemen.

 

Resultaat

Aan het eind van het traject hebben de leidinggevenden inzicht in hun eigen effectiviteit en efficiency, zelfmanagement, en leren zien hoe ze kunnen beïnvloeden;

·      Leidinggevende bezitten handvatten voor coachend leiderschap 

·      Leidinggevende bezitten de basis competenties voor verandermanagement.  

·      Leidinggevende bezitten handvatten voor persoonlijk leiderschap