Train de trainer Omgevingszorg in de VG, met een beschadigd brein

 

Inleiding
Deze cursus is zeer verhelderend, op eenvoudige wijze wordt duidelijk gemaakt hoe de hersenen werken.
Het gaat dan om onze eigen hersenen en de hersenen bij mensen met een beschadigd brein zoals een verstandelijke beperking en bij co -morbiditeit dementie.
De inhouden Omgevingszorg, het gedachtengoed van Anneke van der Plaats, worden tijdens de training uitgebreid besproken, uitgelegd of ervaren. De neurowetenschappelijke inzichten van hersenkunde en omgevingszorg zijn de rode draad.

 

Algemene doelstelling
Door het volgen van deze train de trainer ben je in staat om Omgevingszorg aan mantelzorgers, vrijwilligers, begeleiders, verzorgende, verpleegkundigen over te brengen.

 

Doelgroep
Trainers, docenten, opleiders, begeleiders, verpleegkundigen
Training of didactische ervaring, bekend met VG zorg en dementie

 

Programma/tijdsinvestering
• 5 dagen van 5 uur en 1 terugkomdag van 3 uur
• Bekijken en lezen filmpjes en documenten via inloggen
• Les uitvoeren in inzichten omgevingszorg
• Huiswerkopdrachten

 

Trainers
Paul Jansen en Norma Claussen

 

Informatie
Klik hier voor de brochure