Workshops dementie

 

Inleiding

Met het toenemen van het aantal mensen met een vorm van dementie neemt het aantal mantelzorger toe die hun partner ondersteunen, begeleiden en verzorgen.

Ook vrijwilligers hebben te maken met een groeiende groep dementerende medemensen.

Goed snappen wat dementie met hersenen doet en goed omgaan met het gedrag voorkomt een hoop leed en verdriet, voor alle betrokkenen. De diagnose dementie is al verdrietig genoeg.

Zo lang mogelijk goed ondersteunt en begeleidt thuis blijven wonen draagt bij aan de kwaliteit van leven voor deze kwetsbare mens én hun omgeving.

 

Expertise

Met deze workshops willen we professionals, mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen in hun kennis en omgang met hun dementerende medemens.

Samen met Breincollectief heeft AVZN een 12 tal trainers opgeleid in Omgevingszorg.

Samen met deze trainers verzorgen we workshop-congres dagen(avonden).

De workshops in omgevingszorg gaan over het omgaan met en goed inrichten van de omgeving van de dementerende.

 

 

Deelnemers

Mantelzorgers: partners, kinderen, kleinkinderen, vriend, vriendin of vrijwilliger

Verzorgende en verpleegkundige zijn welkom samen met een mantelzorger.