Algemeen

 

De complexiteit van de zorgverlening is fors toegenomen. Dit vertaalt zich in toename van voorbehouden en risicovolle handelingen. Verpleegkundigen en verzorgenden geven, in opdracht van de arts, uitvoering aan deze complexe zorg in de vorm van ‘voorbehouden en risicovolle handelingen’.

 

Borgen van kwaliteit

De kwaliteit van het uitvoeren van deze handelingen is een permanente en doorlopende ontwikkeling van de organisatie en deze medewerkers. Organisaties worden ge-audit op hun kwaliteit van handelen.

Eén of meerdere medewerker hebben een rol en taak ten aanzien van het meten, bekwaam houden en herbekwamen van medewerkers die voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren.

 

AVZN biedt een breed pakket van maatwerk trainingen op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen zoals:

  • Bij- en nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden
  • Train de trainer;
  • Toets de trainer
  • Toetsen Voorbehouden en risicovolle handelingen