Train de trainer: Voorbehouden en risicovolle handelingen

 

De kwaliteit van voorbehouden en risicovolle handelingen is een taak/verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie en van de individuele medewerker.

Het toetsen/borgen van deze kwaliteit wordt omschreven in VTH beleid en wordt uitgevoerd door een of meerdere medewerkers. 

Zorgorganisaties dienen hun kwaliteit hierin te verantwoorden en worden ge-audit op hun wijze van (structureel) toetsen/ borgen van de kwaliteit van voorbehouden en risicovolle handelingen door de Inspectie van de Gezondheidszorg.

Met het volgen van de train de trainer borgen organisaties de kwaliteit van de trainer en beoordelaars.

 

Algemene doelstelling

Door het volgen van deze train de trainer bent u in staat om in uw organisatie deskundig uitvoering te geven aan toetsen en her-bekwamen van medewerkers in voorbehouden en risicovolle handelingen.

 

Doelgroep

Verpleegkundigen/verzorgenden die een rol hebben in uitvoeren van het VTH beleid en toetsen en her-bekwamen van medewerkers.

 

Programma

·      4 dagen van 6 uur; (09.00-12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur)

·      Reader met huiswerkopdrachten.

 

Bewijs van deelname

De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname bij:

·      minimaal 75 % aanwezig

·      voldoende beoordeling voor verpleegtechnische handelingen

·      voldoende beoordeling als toetser

 

 

Programma per dag

 

Dag 1 Voorbehouden en risicovolle handelingen

Op lesdag 1 maken we kennis met elkaar,  bespreken verwachtingen en staan de kaders, beleid en de individuele rol centraal.

Inhoud:

·      Kaders, wetgeving (BIG, kwaliteitsregister), inspectie

·      Verantwoordelijkheid organisatie versus verantwoordelijkheid medewerker;

·      Beleid, organisatie rol taak en verantwoordelijkheden in voorbehouden en risicovolle      handelingen

·      Bekwaam en bevoegd; individuele bekwaamheid en bevoegdheid meten/registreren

·      Leren

 

 

Dag 2 Bekwaamheid toetsen

Op dag 2 staat de rol van de toetser centraal. Het proces van beoordelen en de objectieve rol van de toetser bij het toetsen van kennis en vaardigheden.

Inhoud:

·      Rol van toetser; objectief beoordelen

·      Het proces van beoordelen

·      Do’s en don’ts bij beoordelen

·      Feedback geven/ontvangen

·      Kennis toetsen

·      Vaardigheden toetsen

(e-learing inzetten)

 

 

 

Dag 3 Her-bekwamen

·      Rol van trainer

·      Didactische uitgangspunten

·      Leerstijl/voorkeur

·      Gespreksvaardigheden

·      Vaardigheidsles:

o   Een onderwijsleergesprek voeren

o   Instructie in en oefenen van vaardigheden

 

 

Dag 4 Bekwame trainer en toetser

Deze laatste dag is een praktische dag.

In de ochtend verzorgen deelnemers een vaardigheidsles.

In de middag beoordelen de deelnemers elkaar op het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen.

Tevens worden deelnemers beoordeeld als toetser.

 

Inhoud:

·      Vaardigheidsles in voorbehouden en risicovolle handelingen

·      Beoordelen van vaardigheden

·      Beoordelen als toetser